Typeewropa görnüşi 10 tonna 16 tonna goşa şöhleli köpri kran

Typeewropa görnüşi 10 tonna 16 tonna goşa şöhleli köpri kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iki gatly ýokary işleýän kranlar, CMAA-nyň A, B, C, D we E synplarynda üpjün edilip bilner, adaty kuwwaty 500 tonna we 200 fut ýa-da ondanam uzyn.Dogry işlenip düzülende, goşa şöhleli köpri kran agyr we orta derejeli kranlara, ýa-da baş otagy we / ýa-da pol meýdany çäkli desgalara mätäç kärhanalar üçin iň oňat çözgüt bolup biler.Jübüt şöhle dizaýny önümçilikde, ammarda ýa-da gurnama desgasynda agyr kran üçin tygşytly saýlaw bolup biler.Has ýokary kuwwatlylygy, has giň aralyk ýa-da has ýokary belentlikleri talap edýän kran goşa berkitme dizaýnyndan peýdalanar, ýöne has ýokary çykdajy edip biler.

Iki goşa köpri kran (1)
Iki goşa köpri kran (3)
Iki goşa köpri kran (4)

Arza

Jübüt şöhleli köpri kran, adatça, kranlar polkasyndaky berkitmeleriň üstünden geçip barýarka, kranlaryň şöhle derejesinden has ýokary arassalanylmagyny talap edýär.Köprüler, kran uçuş zolagynda oturdylan kran ýollarynyň ýokarsyndan geçýärler.Ahyrky ýük awtoulaglary - Köpriniň berkitmesini goldamak, kranyň uçuş-gonuş zolagyna ýokary we aşak gitmegine mümkinçilik berýän kran relslerine münmäge mümkinçilik berýär.Bridge Girder - Kabel trolleýsini we lifti goldaýan kranyň keseligine berkitmeler.

Iki goşa köpri kran (8)
Jübüt şöhle köprüsi kran (9)
Iki goşa köpri kran (4)
Iki goşa köpri kran (5)
Iki goşa köpri kran (6)
Iki goşa köpri kran (7)
Iki goşa köpri kran (10)

Önüm prosesi

Söwda goşa şöhleli köpri kranyň esasy gurluşy, ýol ulgamynyň uzynlygy boýunça uzalyp gidýän ýollarda işleýän ýük awtoulaglary we lift üçin trolleýli lifti togtadýan we üstünden geçýän awtoulaglara berkidilen köpri arabasydyr. köpri.Iki goşa köprüli kranlar uçuş-gonuş zolagyna berkidilen iki köpri şöhlelerinden durýar, adatça elektrik bilen işleýän simli ýüp göterijiler bilen üpjün edilýär, ýöne programma baglylykda elektrik bilen işleýän zynjyr göterijileri bilen üpjün edilip bilner.SEVENCRANE Headokarky kranlar we göterijiler umumy ulanylyş üçin ýönekeý ýeke köprüli kranlar bilen üpjün edip bilerler, şeýle hem dürli pudaklarda ýörite gurlan goşa berkitme köpri kranlaryny üpjün edip bilerler.Tüýdükler kesiş şöhleleriniň arasynda ýa-da üstünde oturyp bilýändigi sebäpli, goşa köpri kran ulanylanda goşmaça 18-36 beýiklik bar.