Kazyýet

KazyýetKazyýet

 • Kiprde üç sany Europeanewropa görnüşli ýeke köpri kranlary

  Kiprde üç sany Europeanewropa görnüşli ýeke köpri kranlary

  Model : SNHD parametri : 5t-28.06m-13m ; 5t-22.365m-13m Countryurt yp Kipr taslamasynyň ýerleşýän ýeri : Limassol SEVENCRANE mart aýynyň başynda Kiprden Europeanewropa görnüşli elektrik göteriji barada gözleg aldy.Müşderi göterijilik ukyby 5 tonna bolan Europeanewropa stilindäki üç sany elektrik simli göteriji gözleýär ...
  Koprak oka
 • QD goşa girder üstündäki kran üstünlikli Peruda iberildi

  QD goşa girder üstündäki kran üstünlikli Peruda iberildi

  Spesifikasiýa talaby: 20T S = 20m H = 12m A6 Dolandyryş: uzakdan dolandyrmak naprýa: eniýesi: 440v, 60hz, 3 söz düzümli QD goşa berkitme kran geçen hepde Peruda üstünlikli iberildi.Perudan bir müşderimiz bar, 20t kuwwatlylygy, beýikligi 12 metr we spa ...
  Koprak oka
 • Kataryň demir ýol görnüşi Gantry kran meselesi

  Kataryň demir ýol görnüşi Gantry kran meselesi

  Capükleme kuwwaty: 3t Aralyk: 3.75m Jemi beýikligi: 2,5m-4m + 3,5m (ýerasty) Elektrik üpjünçiligi: 380v 50hz 3p Möçberi: 2 toplum Ulanylyşy: turbalary götermek 26-njy ýanwarda Katardan demir ýol görnüşli gantry barada gözleg aldyk.Barlamak üçin bize iki sany surat iberýärler we bize zerur şertnamalaryň bardygyny aýtdylar ...
  Koprak oka
 • “MH Electric Single Girder Gantry Crane” Filippinlere iberilmegine taýyn boluň

  “MH Electric Single Girder Gantry Crane” Filippinlere iberilmegine taýyn boluň

  Parametriň zerurlygy: 16T S = 10m H = 6m A3 Syýahat uzynlygy: 100m Dolandyryş: maýatnik dolandyryş naprýa: eniýesi: 440v, 60hz, 3 sözAboveokardaky görkezilişi ýaly zerur spesifikasiýa.Filipi ...
  Koprak oka
 • Kosta Rika Europeanewropaly ýeke Girder Gantry Kran geleşik rekordy

  Kosta Rika Europeanewropaly ýeke Girder Gantry Kran geleşik rekordy

  Önüm: Europeanewropaly ýeke girder gantry kran Model: NMH10t-6m H = 3m 2022-nji ýylyň 15-nji iýunynda Kosta-Rikanyň bir müşderisinden sorag aldyk we gantry kran üçin sitata berip bileris diýip umyt etdik.Müşderiniň kompaniýasy ýyladyş turbalaryny öndürýär.Olary götermek üçin gantry kran gerek ...
  Koprak oka
 • “LDA Single Girder Bridge Crane” Bangladeşe iberilmäge taýyn boluň

  “LDA Single Girder Bridge Crane” Bangladeşe iberilmäge taýyn boluň

  Parametriň zerurlygy: 10T S = 12m H = 8m A3 Dolandyryş: maýatnik dolandyryş naprýa: eniýesi: 380v, 50hz, 3 söz. Bangladeşli bir müşderimiz deri zawody üçin LDA Single Girder Bridge Crane gerek.Aboveokardaky görkezilişi ýaly zerur spesifikasiýa.Bu üçünji hyzmatdaşlygymyz, LDA Single Gir iberdik ...
  Koprak oka
 • Saud Jib Kranyň geleşik ýazgysy

  Saud Jib Kranyň geleşik ýazgysy

  Önüm: Cantilever kran Model: BZ3T-3.2M;BZ1T-3.2M 2020-nji ýylyň 14-nji noýabrynda, Saud Arabystanynyň müşderisinden kantilewer kranynyň bahasy barada sorag aldyk.Müşderiniň soragyny alanymyzdan soň, işewür işgärlerimiz çalt jogap berdiler we bahany müşderä t ...
  Koprak oka
 • Zimbabwe Müşderisiniň Esasy Girdersiz kran kran

  Zimbabwe Müşderisiniň Esasy Girdersiz kran kran

  2022-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda bir müşderiniň üstünden kran isleýändigini soradym.Müşderiniň soragyny alanymdan soň, zerur önümiň parametrlerini tassyklamak üçin müşderi bilen tiz habarlaşdym.Soňra müşderi zerur köpri cr ...
  Koprak oka
 • Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran

  Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran

  Filippinlerdäki “SEVENCRANE” müşderisiniň biri 2019-njy ýylda ýekeje kranly kran barada derňew iberdi. Olar Manila şäherindäki hünärmen gaýyk zawody.Müşderi bilen ussahanasyndaky programma barada çuňňur aragatnaşykdan soň.SEVENCRANE ajaýyp d tapdyk ...
  Koprak oka
 • 3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär

  3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär

  2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Taýlandly müşderi SEVENCRANE gözleg iberdi, goşa berkitme kran barada sorady.SEVENCRANE, sahypanyň ýagdaýy we hakyky ulanylyşy barada düýpli aragatnaşyga esaslanyp, bahany hödürlemedi.SEVENCRANE doly teklip hödürledik ...
  Koprak oka