Bridgeokarky köpri kran üçin 5 ~ 100 tonna elektrik krab göteriji trolleý

Bridgeokarky köpri kran üçin 5 ~ 100 tonna elektrik krab göteriji trolleý

Spesifikasiýa:


  • Iş borjy:A3-A6
  • Götermek ukyby:1-50t
  • Boýy götermek:6-30 metr
  • Elektrik üpjünçiligi:Localerli naprýa .eniýe görä

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi has ýokary öndürijiligi, ykjam gurluşy, ýeňil agramy, ygtybarly, ygtybarly we täsirli işleýşi we dürli iş şertlerine laýyk gelýän täze nesil önümidir.Iki gatly kran trolleýini saýlamak önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, gündelik tehniki hyzmaty azaldyp, energiýa sarp edilişini tygşytlap we maýa goýumlaryndan has gowy girdeji gazanyp biler.
Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi sim arkan göteriji, motor we trolleý çarçuwasyndan durýar.
Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi ýöriteleşdirilen önüm.Adatça goşa berkitme kran ýa-da goşa berkitme gantry kran bilen bilelikde ulanylýar.Şeýle hem ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ulanyş gurşawyna görä düzülip bilner.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen goşa şöhleli trolleý, ýerüsti işlemek, uzakdan dolandyrmak ýa-da sürüjiniň taksi bilen dolandyrylyp bilner, bu bolsa ussahananyň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

gyrgyç göteriji trolleý (1)
gyrgyç göteriji trolleý (2)
trolleýni götermek

Arza

Elektrikli goşa kranly trolleýiň iň ýokary göterijilik ukyby 50 tonna, iş derejesi bolsa A4-A5.Tehnologiýada ösen, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat we ýaşyl we energiýa tygşytlaýjy.Gurluşyk kompaniýalarynda, dag magdanlarynda we zawodlarda raýat gurluşyk we gurnama taslamalary üçin amatly.Şeýle hem ammar we logistika, takyk işlemek, metal öndürmek, ýel energiýasy, awtoulag önümçiligi, demir ýol tranziti, gurluşyk tehnikasy we ş.m. ulanylyp bilner.

gyrgyç göteriji trolleý (3)
gyrgyç göteriji trolleý (4)
gyrgyç göteriji trolleý (5)
gyrgyç göteriji trolleý (6)
gyrgyç göteriji trolleý (7)
gyrgyç göteriji trolleý (8)
gyrgyç göteriji trolleý (9)

Önüm prosesi

Elektrikli goşa kranly trolleýiň polat çarçuwasy gönüburçly turbalardan we polat plitalardan ýasalýar we gurluşy ýönekeý we durnukly.Gönüburçly turbanyň we polat plastinanyň materialy kebşirlemek arkaly dürli böleklere gaýtadan işlenýän ýokary güýçli garyndy polatdyr we bölekleri sökmek we ýygnamak üçin amatly ýokary güýçli boltlar bilen birleşdirip bolýar.
Elektrikli goşa kranly trolleý zawodda gurlandan soň, hil meselesiniň ýokdugyny anyklamak üçin kran trolleýsiniň işleýşini we göterilişini barlamak üçin synag ýolunda işlemeli.Daşaýarka, kran trolleýsi gury we deňiz gatnawy wagtynda çaknyşmakdan we poslama täsir edip biljek agaç gutuda doly gaplanýar.