Heavy Duty Winch Trolley goşa şöhleli Gantry kran

Heavy Duty Winch Trolley goşa şöhleli Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iki şöhleli gantry kranyň Girders we çarçuwalary, ýokary derejeli dik we keseligine berkligi bilen tikin bogunlary bolmadyk kebşirlenen gurluşlardyr.Trolleýiň hereket mehanizmi elektrik bilen herekete getirilýär, goşa şöhleli kran kranlary dürli ulanyş üçin amatly gaplar we götermek üçin beýleki gurallar bilen enjamlaşdyryp biler.

goşa şöhleli kran (1)
goşa şöhleli kran (2)
goşa şöhleli kran (4)

Arza

Iki şöhleli kranly götermek ukyby ýüzlerçe tonna bolup biler we açyk howada saklanýan ýerlerde, materiallary saklaýan ýerlerde, sement zawodlarynda, granit senagatynda, gurluşyk senagatynda, in engineeringenerçilik pudaklarynda, ýüklemek we düşürmek üçin demirýol meýdançalarynda giňden ulanylýar. ýük.Jübüt şöhleli kran gaty agyr götermekde giňden ulanylýar.

goşa şöhleli kran (12)
goşa şöhleli kran (13)
goşa şöhleli kran (5)
goşa şöhleli kran (6)
goşa şöhleli kran (7)
goşa şöhleli kran (8)
goşa şöhleli kran (29)

Önüm prosesi

Jübüt şöhleli kran ýeňil we göçme bolup, köprüleri, aýlawlary we liftleri saklamak üçin aýaklary ulanýar.Iň ýokary derejeli dizaýnlarda, goşa berkitme gantry kranlar has beýik belentliklere mümkinçilik döredip biler, sebäbi göteriji şöhläniň aşagynda saklanýar.Olara köpri şöhleleri we uçuş-gonuş ulgamlary üçin has köp material gerek däl, şonuň üçin goldaw aýaklaryny gurmak goşmaça ideg etmeli.Jübüt şöhleli kran, üçege gurlan uçuş-gonuş ulgamyny goşmazlygyň sebäbi bar diýlip hasaplanýar we adatça doly şöhleleri we sütünleri gurup bolmaýan ýa-da bar bolan köpri täjiniň aşagynda ulanyp boljak açyk asmanda ulanylýar. ulgamy.
Iki goşa kranly kranlar, adatça, kranlaryň köprüleriniň üstünde münüp barýarka, kranlaryň şöhle derejesinden has ýokary arassalanmagy talap edýär.Iki goşa kantly kranyň esasy gurluşy, aýaklaryň we tigirleriň ýer şöhles ulgamynyň uzynlygy boýunça hereket etmegi, iki sany bili aýaklara berkidilmegi we göteriji trolleýbuslary togtatýar we billeriň üstünden geçýär.