50 tonna elektrik goşa girder Eot kran öndürijileri

50 tonna elektrik goşa girder Eot kran öndürijileri

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty ::3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

EOT kranlar hakda Bu biziň kompaniýamyzyň ýeňil göteriji enjamlarynyň bir görnüşi, ol iki görnüşi öz içine alýar, biri goşa berkitme EOT kran, beýlekisi bir berkitme EOT kran we bu iki görnüşli elektrik köpri kranlary götermek üçin iň oňat enjamlardyr. , her bir ýöriteleşdirilen talap, bize biriken badyňyza gowy ýerine ýetiriler.“Double Girder Crane” -da gurlan iki sany erkin burulýan guty ýylmaýjy, “Single Girder / Single Girder Overhead Crane” bilen deňeşdirilende has agyr ýük götermek we götermek üçin kran enjamlaşdyryldy.Häzirki hasaplaýyş ulgamlaryny ulanyp, “SEVENCRANE” goşa berkitme kran, ýüküň kömegi bilen gurluşda ulanylýan güýçleri azaltmak, köp mukdarda haryt ýüklenende göteriji enjamlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin agramyny sazlap biler.SEVENCRANE Double Girder Crane tigirleriň agramyny azaltdy, täze goldaw desgalary üçin çykdajylary tygşytlady we bar bolan desgalaryň götermek ukybyny ýokarlandyrdy.

Iki gezek girder EOT kran (1)
Iki gezek girder EOT kran (3)
Iki gezek girder EOT kran (4)

Arza

CMAA-nyň A, B, C, D we E synplaryna gabat gelmek üçin goşa berkitme EOT kranlary üpjün edilip bilner, adaty kuwwaty 500 tonna çenli, 200 fut we ondanam uzyn.Iki goşa berkitme ýokary işleýän kranlar, ýodajykda iki sany köpri şöhlesinden durýar we adatça elektrik simli ýüp bilen ýokary göteriji göterijiler bilen üpjün edilýär, ýöne programma baglylykda iň köp işleýän elektrik zynjyry bilen hem üpjün edilip bilner.Göterijileri köpri berkitmeleriniň arasynda ýa-da üstünde goýup bolýandygy sebäpli, goşa berkitme köpri kranlary arkaly goşmaça 18-36 sling beýikligi alyp bolýar.Iki goşa kranly kranlar, adatça, kranlaryň köprüsiniň şöhlesiniň üstünde münüp barýarka, kranlaryň şöhle derejesinden has ýokary arassalama zerur.

Iki gezek girder EOT kran (8)
Iki gezek girder EOT kran (9)
Iki gezek girder EOT kran (10)
Iki gezek girder EOT kran (12)
Iki gezek girder EOT kran (6)
Iki gezek girder EOT kran
Iki gezek Girder EOT kran (11)

Önüm prosesi

Jübüt berkitme kranlar, adatça, talaplar D + (Örän agyr Duty) ýa-da E (Extreme Duty) bolanda ulanylýar, sebäbi ýörite göteriji enjamlar adatça öz bölek dişli gutusy, agyr motorly we tormozlary bolan açyk göterijini öz içine alýar. köpri gurluşy.Çeňňekleri göteriji enjam hökmünde ulanýan çeňňek oturdylan goşa berkitme syýahat kranlary, köplenç umumy dükanlar üçin ammarlarda we ammarlarda ulanylýar.Köpri bilen işleýän mehanizmler Syýahat kranyny aýratynlykda sürmek üçin iki sany garaşsyz hereketlendiriji ulgam ulanylýar.