63 tonna elektrik kabinasyna gözegçilik goşa ýokary göteriji kran

63 tonna elektrik kabinasyna gözegçilik goşa ýokary göteriji kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iki gezek ýokary göteriji kranlar ýollara berkidilen iki köpri berkitmesinden durýar we adatça ýokary süýşýän elektrik simli armaturalar bilen enjamlaşdyrylýar, ýöne programma baglylykda ýokary süýşýän elektrik zynjyr göterijileri bilen hem ýerleşdirilip bilner.Portallar iki sany ýokarky ýoldan, ýollaryň üstünden geçýän keseligine şöhle, köpri we trolleýden ybarat köpri.Headokarky kranlar, adatça, kranyň aşagyndaky giňişligi köpeltmek üçin köpriniň iki şöhlesiniň ýokarsyndan öz tigirleriniň üstünde gezip ýören trolleýk şkafyny öz içine alýar;üstünden kran diýilýär.

Iki gezek ýokary göteriji kran (1)
Iki gezek ýokary göteriji kran (2)
Iki gezek ýokary göteriji kran (4)

Arza

SEVENCRANE goşa ýokary göteriji kran, dürli ýokary göteriji kran we goşa ýokary göteriji kran ýaly dürli dizaýnlara eýe.Iki gezek ýokary göteriji kran, adatça ussahanada, kiçi we orta tonna önümlerini işlemek we götermek üçin ammar ýaly içerde ulanmak üçin niýetlenendir.

Umuman aýdanyňda, goşa ýokary göteriji kran saýlanylanda ýa-da ulanylanda, adatça elektrik göteriji bilen hasaplanýar we iki sany elektrik göterijini bilelikde götermeli käbir aýratyn ýagdaýlarda goşa göteriji kran iki sany elektrik göteriji s bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Jübüt göteriji kran, materialy netijeli işlemek üçin iki sany elektrik göteriji s bilen bir berkitme kran.“SEVENCRANE-LH” elektrik göteriji kran, merkezi işleýän goşa trolleýde oturdylan göteriji mehanizm hökmünde stasionar sim arkan göterijisini ulanýar.

Iki gezek ýokary göteriji kran (8)
Iki gezek ýokary göteriji kran (9)
Iki gezek ýokary göteriji kran (4)
Iki gezek ýokary göteriji kran (5)
Iki gezek ýokary göteriji kran (6)
Iki gezek ýokary göteriji kran (7)
Iki gezek ýokary göteriji kran (10)

Önüm prosesi

Iki gezek ýokary göteriji kranlar dürli ýükleri ýa-da materiallary götermek we herekete getirmek üçin çeňňek enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Ykjam gurluşyň, ýeňil ölen agramyň, pes tigir basyşynyň we hatda ýük paýlanyşynyň aýratynlyklary bilen Europeanewropanyň goşa ýokary göteriji kran gurluşyk we ýyladyş çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler, şeýle hem tehniki hyzmaty ýönekeýleşdirer.Serviceokary hyzmat synplary we galyndylary ýüklemek we goşa göteriş ulgamlary ýaly ýörite programmalar goşa berkitme kranlary üçin has amatlydyr.

Iki gezek ýokary göteriji kran elektrik zynjyry göteriji klawiatura, garaşsyz geçiriş klawiaturasy ýa-da radio dolandyryş bilen üpjün edilip bilner.“SEVENCRANE” kranlar we komponentlerden ýerüsti kranlar iki görnüşde, guty berkitme we adaty bölümde bolýar we aýrylmaz ýokarlandyryş mehanizmi bilen gelýär, adatça çeňňek ýa-da açyk çeňňek.