Mugt durmak 1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t Elektrikli sütün Jib Kran

Mugt durmak 1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t Elektrikli sütün Jib Kran

Spesifikasiýa:


  • Adingüklemek ukyby:16ton
  • Goluň uzynlygy:10m
  • Boýy götermek:10m
  • Leeňiş aralygy:360 dereje

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Mugt durmak 1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t elektrik durnuk sütün jib kran, göterijilik ukyby 125 kg-16 tonna göteriji konfigurasiýa bolup, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.
BZD erkin duran jib kran, ulanyjylaryň isleglerine görä döredilen ýörite göteriji enjamdyr.Täze, maksadalaýyk, ýönekeý gurluş, amatly işlemek, çeýe öwrülişik we uly iş meýdany ýaly artykmaçlyklary bar.1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t elektrik jib kran, energiýa tygşytlaýjy we ýokary netijelilik material göteriji enjamdyr.

Sütün jib kran (2)
Sütün jib kran (1) (1)
Sütün jib kran (1)

Arza

Kesgitli sütün jib kran häzirki zaman önümçiligi üçin öndürilýär, gaty ygtybarly we gysga aralyk önümçiliginde uly artykmaçlyklary hödürleýär.Adamlar ýygy-ýygydan işleseler-de, zaýalanmak aňsat däl.
1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t elektrik jib kran işlemek aňsat we has çeýe we ulanmak üçin amatly.Näsazlyk ýüze çykan halatynda-da bejermek has aňsat.Gurluş taýdan öndürijilik artykmaçlyklary sebäpli enjam gaty köp ýer tutmaýar.
Erkin durýan jib kranlar dürli pudaklarda amallary götermek, iş netijeliligini ýokarlandyrmak, iş basyşyny ep-esli azaltmak we şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlamakda we daşky gurşawy goramakda möhüm rol oýnaýar.

Sütün jib kran (6)
Sütün jib kran (7)
Sütün jib kran (1) (1)
Sütün jib kran (3)
Sütün jib kran (4)
Sütün jib kran (5)
Sütün jib kran (8)

Önüm prosesi

Kesgitli sütün jib kran häzirki zaman önümçiligi üçin öndürilýär, gaty ygtybarly we gysga aralyk önümçiliginde uly artykmaçlyklary hödürleýär.Adamlar ýygy-ýygydan işleseler-de, zaýalanmak aňsat däl.
1t 2t 3t 4t 5t 10t 16t elektrik jib kran işlemek aňsat we has çeýe we ulanmak üçin amatly.Näsazlyk ýüze çykan halatynda-da bejermek has aňsat.Gurluş taýdan öndürijilik artykmaçlyklary sebäpli enjam gaty köp ýer tutmaýar.
Erkin durýan jib kranlar dürli pudaklarda amallary götermek, iş netijeliligini ýokarlandyrmak, iş basyşyny ep-esli azaltmak we şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlamakda we daşky gurşawy goramakda möhüm rol oýnaýar.