Gidro stansiýasy

Gidro stansiýasy


Gidroelektrik stansiýasy gidrawlik ulgamyndan, mehaniki ulgamdan we elektrik energiýasyny öndürýän enjamdan we ş.m. suw energiýasynyň elektrik energiýasyna öwrülmegini amala aşyrmak üçin esasy taslama.Elektrik energiýasy öndürilişiniň durnuklylygy, gidroelektrostansiýada suw energiýasynyň üznüksiz ulanylmagyny talap edýär.Gidroelektrik stansiýasynyň suw howdany ulgamynyň gurulmagy bilen gidrawliki çeşmeleriň wagt we giňişlikde paýlanyşy emeli usulda düzedilip we üýtgedilip bilner we gidrawliki çeşmelerden durnukly peýdalanmak amala aşyrylyp bilner.
Gidro stansiýasynyň esasy ussahanasynda köpri kran, möhüm enjamlary oturtmak, esasy işleýiş we yzygiderli tehniki hyzmat etmek üçin jogapkärdir.