Demir ýol

Demir ýol


SEVENCRANE howly kranlary öndürijilikde, ygtybarlylykda we doly awtomatiki işlemek üçin ösüş ýolunda gymmatly artykmaçlyklary hödürleýär.Demirýol bilen gurlan konteýner gantry kranlary esasan konteýnerleri ýüklemek, düşürmek, konteýner demir ýol geçiriş meýdançalarynda we uly konteýner ammarlarynda we transport meýdançalarynda saklamak üçin ulanylýar.Demir ýol görnüşi sebäpli tigirleriň sanynyň köpelmegi bilen has uly ýüklere çydap bilýär.Şonuň üçin demir ýol bilen gurlan konteýner gantry kranlaryň aralygy köpeldi.
Demirýol kranlary, esasan, demir ýol hereketlendirijileriniň heläkçilik hadysalaryny halas etmek, demir ýoluň ugrundaky agyr we uly ýükleri düşürmek we düşürmek, köprüleriň dizaýny we gurluşyk materiallaryny götermek üçin ulanylýar.