Gämi abatlanylýan kärhana we deňiz

Gämi abatlanylýan kärhana we deňiz


Gämi gurluşyk pudagy, suw daşamak, deňiz ösüşi we milli goranyş gurluşygy ýaly pudaklary tehnologiýa we enjamlar bilen üpjün edýän häzirki zaman toplumlaýyn pudagy aňladýar.
“SEVENCRANE” gämi abatlaýyş kärhanalarynda material işlemek üçin doly teklip bar.Gantry kranlary esasan korpusyň gurluşygyna kömek etmek üçin ulanylýar.Önümçilik zallarynda polat plastinka işlemek üçin “Electric Overhead Traveling” kranlaryny we umumy işlemek üçin agyr göteriji göterijini öz içine alýar.
Iň ýokary netijelilik we howpsuzlyk üçin gämi abatlaýan kärhana üçin “Handling Cranes” -ni düzýäris.Şeýle hem, doly awtomatlaşdyrylan plastinka ammar çözgüdini berip bileris.