Polat senagaty

Polat senagaty


Polat senagaty esasan gara mineral gazyp almak, gara metallary eritmek we gaýtadan işlemek we demir, hrom, marganes we beýleki mineral gazyp almak, demir öndürmek, polat öndürmek, polat gaýtadan işlemek senagaty, demir eriş senagaty, polat ýaly senagat önümçiligi bolup durýar. sim we onuň önümleri senagaty we beýleki bölümler.Theurduň möhüm çig mal pudaklaryndan biridir.Mundan başga-da, demir we polat önümçiligi metal däl mineral gazmagy we önümleri we koks, refrakter materiallar, uglerod önümleri ýaly beýleki önümçilik kategoriýalaryny öz içine alýandygy sebäpli, adatça bu senagat kategoriýalary polat pudagynyň çägine hem girýär.
Önümçilik we daşamak prosesinde köpri kran we gantry kran ulanylmaly, ösen göteriji enjamlarymyz, tehnologiýalarymyz we hyzmatymyz zawodyňyzyň her bir ýerinde işleriň howpsuzlygyny we öndürijiligini ýokarlandyryp biler.