CE Light Duty Portable 250kg 500kg 1 Ton 2T Sütün Jib Kran

CE Light Duty Portable 250kg 500kg 1 Ton 2T Sütün Jib Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:0,5-16 tonna
  • Goluň uzynlygy:1-10 metr
  • Boýy götermek:1-10m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A3
  • Güýç çeşmesi:110v / 220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Sütün jib kranlary, binanyň diregi ýok polda oturdylan kiçi we orta özbaşdak material işleýän enjamyň bir görnüşidir.Sütün Jib Kranlary, köplenç pes ukyplylygy bolan wezipeleri götermek üçin ulanylýar.Sütün jib kranlary pollarda ýer tygşytlaýar, şeýle hem özboluşly göteriş ukybyny hödürleýär we olar adaty bir ýa-da artdyrylan jib görnüşi bolup biler.
Sütün jib kranlary öndürijiligi ýokarlandyryp, netijelilige kömek edip, agyr we çalt zähmet çekmezden iş ýerleriniň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Sütün jib kranlary, köplenç “Sütüne oturdylan Jib kranlar” diýlip hem atlandyrylýar, 10 tonna çenli ýükleri takyk we kynçylyksyz ýerine ýetirmek bilen işçi güýjüne we el zähmetiniň mukdaryny köpeldýär.

Sütün (1)
Sütün (2)
Sütün (3)

Arza

-Hli liftli PM400 sütüni oturdylan Jib kranlary, düýbi ýok, poluň we potoloklaryň ýüzüne (ýa-da ýokarky bäşlige) berkidilýär.
Sütün jib kranlary demirden ýasalan beton esaslara mätäç, bu bolsa kranyň özünden has gymmat bolup biler.Mastalar beton esaslara gurnalan we aýrylýan ýeňler bilen hem üpjün edilýär.Gurluşyk üçin sütün ulanylmaýar, şonuň üçin binalar goşmaça ýüklerden boş.
Kran 1 metrden 10 metre çenli eli bilen 360 dereje aýlaw hödürleýär.Boýy 1 metrden 10 metre çenli.Aşakdan ýasalan kantilwer seriýamyz, ýokary derejäniň aşagynda ýa-da ýokarsynda iň ýokary göterijini hödürleýär.

Sütün (5)
Sütün (6)
Sütün (7)
Sütün (8)
Sütün (3)
Sütün (4)
Sütün (9)

Önüm prosesi

Hususan-da, SEVENCRANE we Komponentleriň sütün jib kranlary gaty köp taraply we ygtybarly.Sütün Jib kranlary, kranlary we üstki diregleri, ýaýlary ýa-da gussetleri talap etmeýän ýa-da ulanyp bolmaýan islendik sahypa üçin göz öňünde tutulmalydyr.“SEVENCRANE” sizi umumy maksatly sütün-jib kranlar bilen üpjün edip biler, ýarym-dan 16 tonna çenli göteriji ýükleri, goluň uzynlygy 1-10 metrden, 0deg-den 360deg-e çenli aýlaw burçlary, adatça 180deg-den 360deg-e çenli ýeňil ulanylýar. işçi synpy A3.