Ippingük daşaýan konteýnerini götermek üçin 10t ~ 300t rezin teker portaly kran

Ippingük daşaýan konteýnerini götermek üçin 10t ~ 300t rezin teker portaly kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:10-600 tonna
  • Aralyk:12-30m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A3-A6
  • Güýç çeşmesi:elektrik generator
  • Dolandyryş tertibi:uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kauçuk teker portaly kran, gysgaldylyp bilner, ýük howlusynda aýlanmak üçin rezin tekerleri ulanýan RTG kranlary, konteýnerleri ýerleşdirmek, duralga we beýleki ýerlerde köplenç ulanylýan ykjam gant kranyň bir görnüşidir.

Kauçuk teker portaly kran (1)
Kauçuk teker portaly kran (1)
Kauçuk teker portaly kran (2)

Arza

Gämi duralgasynda ulanylýan rezin tekerleri bolan, konteýner enjamy, gämiňizi götermek amallarynda ulanylýan ykjam gämi lifti ýa-da gurluşyk taslamalaryňyz üçin agyr öýjükli kran bolup biler.Rezin reňkli ganly kranlar beton şöhleleri götermek we herekete getirmek, uly önümçilik komponentlerini ýygnamak we turbageçiriji ýerleşdirmek üçin dürli in engineeringenerçilik taslamalarynda giňden ulanylýar.

, A-da eýýäm rezin teker portaly kran bar bolsa we RTG kranyň böleklerini kompaniýamyzdan satyn almak isleseňiz, arzan bahadan size hem berip bileris.Size zerur bolan RTG kran bölekleriniň islendik görnüşi, biz siziň üçin öndürip bileris.

Kauçuk teker portaly kran (RTG) konteýner portlaryndan tapylan gaplary geçirmek we saklamak üçin ulanylýan ykjam enjamlaryň bir görnüşidir.Konteýnerleri, ýüklemek / düşürmek meýdançalarynda we konteýner howlularynda rezin teker konteýner gantry kranlary ulanylýar.RTG konteýnerleri konteýner howlusyndan işlemek üçin demir ýol awtoulaglaryna geçirýär ýa-da tersine.

Kauçuk teker portaly kran (5)
Kauçuk teker portaly kran (6)
Kauçuk teker portaly kran (7)
Kauçuk teker portaly kran (2)
Kauçuk teker portaly kran (3)
Kauçuk teker portaly kran (4)
Kauçuk teker portaly kran (8)

Önüm prosesi

Ulanyş, eziji we ýeňil ýükleri azaltmaga kömek edýär, şeýlelik bilen kranlaryň işleýiş möhletini we durnuklylygyny ýokarlandyrýar.Kran syýahat mehanizmine we göteriş mehanizmlerine doly gidrawliki gözegçilik, basgançaklarda az tizlik üýtgemegine mümkinçilik berýär.

RTG kranlary 16 tekerleri kiçijik ýerlerde ulanyp bolmaýar we kiçi ýerler üçin 8 tekerli RTG-ler ileri tutulýar.Kranyňyzy daşarda ýa-da içerde ulanjakdygyňyzy bilmek möhümdir.Birine ýa-da başga birine ygrarly bolmankaňyz, kranyň haýsy iş bilen meşgullanmalydygy, götermek üçin näçeräk göterilmelidigi, kran nirede ulanjakdygyňyz we liftiň näderejede beýik boljakdygy ýaly faktorlar barada pikir ediň.