Styleeke-täk kran kranly Europeanewropa stili

Styleeke-täk kran kranly Europeanewropa stili

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:1-20t
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik üpjünçiligi:müşderiniň elektrik üpjünçiligine esaslanýar
  • Dolandyryş usuly:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Runokarky işleýän kran, uçuş-gonuş zolagynyň her şöhlesiniň ýokarsynda kesgitlenen demirýol ýa-da ýodajyk ulgamy bar - bu ahyrky awtoulaglara uçuş-gonuş ulgamynyň ýokarsyndan köprüleri we liftleri daşamaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary işleýän kranlar uçuş-gonuş zolaklarynyň üstündäki ýollarda işleýär we şeýlelik bilen beýikligi bilen çäklendirilen binalarda has beýik belentlikleri üpjün edýär.

Iň ýokary işleýän kran (1)
Iň ýokary işleýän kran (2)
Iň ýokary işleýän kran (3)

Arza

Iň ýokary işleýän kran orta agyr hyzmat üçin ajaýyp saýlawdyr we köplenç polat zawodlarynda, zawodlarda, agyr tehnika dükanlarynda, zawod zawodlarynda, guýma zawodlarynda we ş.m. ulanylýar. Topokarky işleýän kran binada mümkin boldugyça iň ýokary beýikligi üpjün edýär. göterijiler we trolleýbuslar biliň ýokarsyndan geçýärler.Işleýän kranlaryň aşagynda çeýeligi, ukyplylygy we ergonomiki çözgütleri üpjün edýär, ýokarky işleýän kran ulgamlary ýokary göteriji artykmaçlyklary we ýokarda has uly ýer berýär.

Iň ýokary işleýän kranlar, gurluş sütünlerinden ýa-da gurluşyk sütünlerinden goldanýan uçuş-gonuş ulgamynyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir.SEVENVRANE inersenerleri, ýokarky ýa-da aşaky işleýiş çözgütleri hökmünde gurnalyp bilinjek goşa guşakly kran ýa-da ýeke-täk kranly kran konfigurasiýalaryny öz içine alýar (ýöne çäklendirilmeýär).Iň ýokary işleýän kranlar bir ýa-da goşa berkitme köpri dizaýny hökmünde düzülip bilner we aşa agyr ýükleri herekete getirmek üçin amatlydyr.

Iň ýokary işleýän kran (7)
Iň ýokary işleýän kran (8)
Iň ýokary işleýän kran (3)
Iň ýokary işleýän kran (4)
Iň ýokary işleýän kran (5)
Iň ýokary işleýän kran (6)
Iň ýokary işleýän kran (9)

Önüm prosesi

Köpriniň üstünden hereket edýän ýokarky kranlar, aşaky işleýän kranlar bolsa tersine.Undereriň aşagyndaky kranlar, has ýeňil önümçilik, has ýeňil gurnama liniýalary we ş.m. ýaly ýeňil hyzmatlarda ulanylýar, köpriniň üstündäki iň ýokary işleýän kranlar, esasan, zawodlar, has uly önümçilik zawodlary we möhür basýan zawodlar ýaly agyr hyzmatlarda ulanylýar.